iProgramYou

iProgramYou

ดีไซน์งานกราฟฟิค สวย ๆ เป็นเอกลักษณ์ ที่ไม่ซ้ำแบบใคร

 

แนะนำการนำลิงค์ของเว็บไซต์ หรือ เว็บแอพพลิเคชั่น มาไว้หน้าจอมือถือ ให้เหมือนไอคอนของแอพพลิเคชั่น (icon application) มีขั้นตอนที่สามารถทำได้ง่าย ๆ เพียงไม่กี่ขั้นตอน ดังนี้

ข้อตกลง ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งานระบบ (Terms and Conditions of Use)

หน่วยงานภาครัฐ หรือ สถานประกอบการ หรือ องค์กร / หน่วยงาน /หมู่บ้าน หรือผู้ใช้งาน   ที่ขอใช้งานระบบของของไอโปรแกรมยู (iProgramYou) www.iprogramyou.com  ขอให้ศึกษาข้อตกลง และคู่มือแนะนำเฉพาะของแต่ละระบบที่ท่านต้องการขอใช้งานให้ละเอียดก่อนติดต่อขอใช้งานระบบ หากได้รับการอนุมัติให้ใช้งานระบบแล้ว แสดงว่าได้รับทราบข้อมูลข้อตกลงทั้งหมด ยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขดังกล่าวทั้งหมด
สำหรับการขอใช้งานประเภทขอรับการสนับสนุนใช้งานฟรีโปรแกรม หรือการให้สิทธิในการใช้บัญชีผู้ใช้งานฟรี ผู้พัฒนาระบบไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความผิดพลาดใด ๆ ของระบบ ซึ่งมีผลกระทบ หรือ ทำให้เกิดความเสียหายต่อข้อมูล ฐานข้อมูล รูปแบบไฟล์หรือการใช้งานอื่น ๆ ใด เนื่องจากเป็นการพัฒนาโดยไม่มีการเก็บใช้จ่ายกับผู้ใช้งาน หน่วยงาน หรือองค์กรใด ๆ และเป็นความยินยอมในการขอใช้งานระบบโดยสมัครใจ
ผู้พัฒนาระบบมีสิทธิในการระงับ account ที่เจตนากระทำให้เกิดความเสียหายต่อระบบ เช่น การก่อกวนระบบ การมุ่งหวังทำให้ระบบเกิดความขัดข้อง เนื่องจากทุกระบบของของไอโปรแกรมยู (iProgramYou) www.iprogramyou.com จะเก็บข้อมูลการใช้งาน (log file)เพื่อตรวจสอบการใช้งานอยู่ตลอดเวลา ทั้งนี้ผู้พัฒนาระบบมีสิทธิในการฟ้องร้องดำเนินคดีได้ตามกฎหมาย
เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (PDPA) ไอโปรแกรมยูขอแจ้งสิทธิให้ผู้ขอใช้งานระบบทราบประเภทของข้อมูลที่ระบบงานของ www.iprogramyou.com ได้เก็บรวบรวม เพื่อใช้ในการประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูล ของแต่ละระบบ รวมทั้งเพื่อประโยชน์ในการยืนยันตัวตน ตามขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยของระบบ มีดังนี้ 

1. ชื่อผู้ใช้งาน (username)
2. รหัสผ่าน (password)
3. คำนำหน้า ยศ ชื่อ สกุล หรือ ชื่อแสดงตนอื่นใด ที่ผู้ใช้งานเป็นผู้นำเข้าข้อมูลด้วยตนเอง
4. หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ หรือ อีเมล
5. ที่อยู่ (บ้านเลขที่ แขวง/เขต จังหวัด ประเทศ) เฉพาะบางระบบงาน
6. ข้อมูลรูปภาพ และเอกสารประกอบ ที่เป็นความยินยอมในการนำเข้าระบบของผู้ใช้งานเอง เช่น รูปประจำตัว (Avatar) รูปสัญลักษณ์ หรือตราสัญลักษณ์ประจำหน่วยงาน ใบเสร็จ หรือเอกสารการรับจ่ายเงิน เอกสารการประชุม หรือเอกสารอื่นใด ที่ผู้ใช้งานโปรแกรมอัพโหลดเข้าสู่ระบบเพื่อประโยชน์ในการอ้างอิงของผู้ใช้งานเอง
7. ชื่อของหน่วยงาน สถานประกอบการ หรือ องค์กร ที่ขอใช้งานระบบ
8. หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ หรือ อีเมล หน่วยงาน สถานประกอบการ หรือ องค์กร ที่ขอใช้งานระบบ
9. ข้อมูลการเข้าใช้งานระบบ เช่น ip address วันเวลา เข้าใช้งานระบบ เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานในการยืนยันการเข้าใช้งาน และปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ กฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้องต่อไป

(* เป็นการแจ้งเพื่อให้ทราบเท่านั้นว่าเก็บข้อมูลอะไรบ้าง  / โดยผู้สมัครใช้งาน ** ไม่ต้องส่งข้อมูลข้างบน ตอบกลับมา**  / ระบบจะเก็บโดยอัตโนมัติเอง จากการสมัครและการใช้งานปกติของท่าน)

ระบบงานทุกระบบของไอโปรแกรมยู (iProgramYou)ใน www.iprogramyou.com  ออกแบบเพื่อใช้งานจริงเพื่อประโยชน์สำหรับหน่วยงานภาครัฐ และ สถานประกอบการแบบ SME จึงไม่อนุญาตให้นำโค้ด คัดลอก หรือระบบไฟล์ต่าง ๆ ในโปรแกรมที่ใช้ในการขับเคลื่อนทุกระบบงานไปใช้เพื่อเป็นระบบทดลอง หรือเพื่อคัดลอกระบบไปเพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือประโยชน์ทางธุรกิจ
ระบบงานของไอโปรแกรมยู (iProgramYou) www.iprogramyou.com พัฒนาให้ใช้งานฟรีด้วยการแจกบัญชีผู้ใช้งานของแต่ละระบบให้หน่วยงาน /สถานประกอบการ/สถานศึกษา เพื่ออำนวยความสะดวกให้สามารถใช้งานได้ทันทีไม่ต้องใช้ทรัพยากรของหน่วยงานเพิ่มเติม ลดภาระการติดตั้งระบบ หรือลงทุนซื้อ Server เองของหน่วยงาน ดังนั้นจึงไม่มีการแจกโปรแกรมให้ไปติดตั้งเองทุกกรณี ไอโปรแกรมยู (iProgramYou) www.iprogramyou.com จะเป็นผู้บริหารจัดการทรัพยากรระบบให้โดยเบ็ดเสร็จ
หน่วยงาน/สถานประกอบการ/หรือบัญชีผู้ใช้งานระบบที่ได้รับการอนุมัติให้ใช้งานระบบแล้ว ถือว่าได้อ่านข้อตกลง และยินยอมปฏิบัติตามข้อตกลงทุกประการ ผู้พัฒนาระบบมีสิทธิเด็ดขาดในการให้สิทธิใช้งาน หรือระงับสิทธิใช้งาน หากตรวจพบการละเมิดเงื่อนไข และข้อตกลงทุกกรณี

 

การขอรับการสนุนใช้งานระบบโปรแกรม ให้อ่านข้อตกลงข้างบนให้ครบทุกข้อ ให้แจ้งข้อมูลการขอใช้งานแต่ละระบบงานให้ถูกต้อง
และเป็นความจริงทุกประการ ซึ่งผู้พัฒนาจะนำไปเป็นข้อมูลในการติดตั้งค่าเริ่มต้นระบบให้กับหน่วยงาน หรือสถานประกอบการที่ขอใช้จากข้อมูลที่แจ้งมา


Wednesday, 17 November 2021 01:42

Our clients

รายชื่อส่วนหนึ่งของ สถานประกอบการเอกชน (ขนาด SME) | หน่วยงานภาครัฐ และ | สถานศึกษา(สำหรับใช้งานระบบเพื่อเป็นสื่อการสอน) ที่ขอรับการสนับสนุนระบบบริหารงานของ www.iprogramyou.com ซึ่งพัฒนาแจกให้ใช้ฟรี (ภายใต้ข้อตกลง และข้อจำกัดที่แต่ละระบบได้กำหนดไว้)

สถานประกอบการ SME (*เพียงบางส่วน)

baan suan phanthanee chanthaburi
wapi pathum earthen house resort mahasarakham
chai khao homestay kanchanaburi
dd modern house suratthani
hard nam naw samaesarn chonburi
hasu and hut guesthouse hat yai songkhla
kiangchai resort ayudhaya
pai tawan resort hotel khonkaen
praiphetch resort phetchaburi
rhim tarn the camping resort yala
sky home nakhon si thammarat
the modern pool villa huahin prajuabkirikhan
the signature nan
the water tower resort rayong
aranya resort koh lanta krabi
at kohlarn resort pattaya chonburi
baanmorkpoopar khao yai nakhonratchasima
baanpunsuk resort nakornchaisri nakornpathom
blue-palm-baanpae-rayong
fujikhaokho-phetchabun
hotel-melang-nongkhai
huan-ta-waa-chiangmai
kob-suk-the-best-resort-nakhon-sri-thammarat
kongkridresort-chiangrai
moncha-pa-plaern-chiangmai
now-hostel-betong-yala
phule-pool-villa-samaesarn-chonburi
strawberry-home-phutubberk-phetchabun
the-natural-garden-khao-soi-dao-chanthaburi
waree-onsen-lampoon
mai-ngern-mai-thong-saraburi
panisara-poolvilla-huahin-prajaup
 
 
 
 

ดูสถานประกอบการอื่น ๆ ที่ขอใช้งานระบบ

หน่วยงานราชการ (*เพียงบางส่วน)

ทัพเรือภาคที่ 1 กองทัพเรือ
ศูนย์ควบคุมการส่งกำลังบำรุง กองบัญชาการช่วยรับที่ 3 กองทัพบก (ระบบ easy-track)
สาธารณสุขจังหวัดระยอง สสจ.ระยอง (ระบบ SQC19)
กรมยุทธศึกษาทหารเรือ กองทัพเรือ (ระบบ sqc19)
กิจการอาคารรับรองสัตหีบ กองทัพเรือ (ระบบ SQC19)
กองเรือยุทธการ กองทัพเรือ
หน่วยบัญชาการต่อสู่อากาศยานและรักษาฝั่ง กองทัพเรือ (ระบบ x-location)
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ (ระบบ x-location)
ฐานทัพเรือสัตหีบ กองทัพเรือ (ระบบ x-location)
กองการบินทหารเรือ กร. กองทัพเรือ (ระบบ x-location)
โรงเรียนนายเรือ กองทัพเรือ (ระบบ x-location)
ร.ล.จักรีนฤเบศร กองทัพเรือ (ระบบ x-location)
กรมทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 5 กองทัพบก (ระบบ x-location)
 กรมทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 112 กองทัพบก (ระบบ x-location)
กรมการทหารช่าง กองทัพบก (ระบบ x-location)
ม.ราชภัฎจันทรเกษม จ.ชัยนาท
สำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร
กองการยาง กรมวิชาการเกษตร

มหาวิทยาลัย/สถานศึกษา (*ขอใช้ระบบเป็นสื่อการสอน*)

ม.ราชภัฎ เชียงราย
วิทยาลัยอาชีวศึกษา จ.อุตรดิตถ์
วิทยาลัยเทคนิค ราชบุรี
วิทยาลัยการอาชีพเบตง ยะลา

สถานประกอบการอื่น ๆ (ขอใช้ระบบงาน)

#ชื่อโรงแรมที่อยู่จังหวัดโทรศัพท์
1 โฮมสเตย์สัตหีบ 88/10. Mu 4. Tumbonsattahip ชลบุรี 0979789114
2 แอทเกาะล้านรีสอร์ท เกาะล้าน หมู่ 7 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง พัทยา ชลบุรี 098 396 5361
3 โรงแรมสัตหีบวัลเล่ย์ 100/57 ม.6 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 ชลบุรี 063-850-0008
4 Bachiang Golf & Resort Lak 5, Ban Houiyyangkham neur, Pakse District Champasak Province, Lao P.D.R. อุบลราชธานี +856 20 - 922 -33 - 654
5 เดอะสมาย บูติกโฮเทล 34, ซอย มิตรภาพ 1 ตำบล เขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง 85000 ระนอง 061-652-6664
6 สคส.รีสอร์ท 25/100 ซ.สุขุมวิท 45 ม.3 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ ชลบุรี 090 929 8587
7 ที่พักบ่อน้ำร้อนเขาชัยสน 815 ม.3ต.เขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 93130 พัทลุง 0962587462
8 โรงแรมกระบี่ฮิปสเตอร์ 194/4 Krabi Road Paknam Krabi กระบี่ 0937646086
9 วิลล่า พูลเล 42/14 ห้วยใหญ่ บางละมุง พัทยา ชลบุรี 0885860439
10 จุฬารัตน์ 22/3 หมู่9 ต.บางโฉลง อ.บางพลี สมุทรปราการ 0877947147
11 สัตหีบพูลวิลล่ารีสอร์ท 36 Moo 9, Sattahip , Sattahip District Sattahip 20180 ชลบุรี 0932364195
12 บ้านพักครัวพิมพ์กมล PimKamon Homestay, 1292/8 Chom Phol Rd. Huai Sai Tai, Tombon Cha-am, Cha-am District, Phetchaburi 76 เพชรบุรี 0644921855
13 แอสไปรายา รีสอร์ท 182 หมู่ 21 ถ.เด่นห้า-ดงมะดะ ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมืองเชียงราย เชียงราย 089-105-1402, 089-151-6689
14 โฮมสเตย์บ้านท่าขันทอง 225 หมู่ 3 ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน เชียงราย 093 636 5681
15 บ้านมีเดชรีสอร์ท& โฮมเสตย์ 43/1 ม.2 ต.ท้องเนียน อ.ขนอม นครศรีธรรมราช 0616982261
16 คุณน้อยอพาร์ทเม้นต์ 36/35 ถนน แจ้งวัฒนะ แขวง ทุ่งสองห้อง เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 0876717485
17 มาชิลล์รีสอร์ทสังขละบุรี 99/2 หมู่ 3 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี กาญจนบุรี 0925217776
18 ชูการ์ ปาล์ม รีสอร์ท จันทบุรี 1/4ม.7ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จันทบุรี 084 350 9285
19 รอยไทย​ รีสอร์ท 192​ ม.3 ต.สไทย​ อ.เมือง กระบี่ 0619244104​
20 ลาวฮักเบดแอนด์คาเฟ่ บ้านอุบโมง เมืองสีโคดตะบอง นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว 0909563598
21 เดอะ วิน โฮเทล 888 หมู่ที่ 6 ตำบลกำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 0818801010
22 เอส พี รีสอร์ท 121 ม.7 ต.สระประดู่ อ.วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ 0918056206
23 แสนสบาย รีสอร์ท 205 ม.6 ต.ถ้ำพรรณรา อ.ถ้ำพรรณรา นครศรีธรรมราช 0896494737
24 เดอะบ้านนาทอง 494 ซอย นาทอง6 รัชดาภิเษก7 ดินแดง กรุงเทพมหานคร 0957640181
25 ที่พักวิทยาลัยการอาชีพฝาง 250 หมู 7 ต.ท่าตอน อ.แม่อาย เชียงใหม่ 0992565189
26 เจ้าคุณรีสอร์ท 271 ม.5 ต.พิบูบ อ.พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี 0804898833
27 ก้อง- กฤษฎิ์ รีสอร์ท 99 ม.5 ต.ม่วงยาย อ.เวียงเเก่น เชียงราย 0882515463
28 บ้านสวน ลองมองดอย 44 หมู่ 4 บ้านป่าไผ่ ต.ช่อแล อ.แม่แตง เชียงใหม่ 0898922814
29 บลูปาล์ม บ้านเพ 153/5 หมู่1 ต.เพ อ.เมือง ระยอง 0874980784
30 บ้านเรา อุทัยธานี 774/7 ถนนศรีอุทัย ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี อุทัยธานี 0888822662
31 บ้านถุงแดง (Ban Thungdang) บริษัท ฟูลสมายทราเวล จำกัด 117 ตรอกศิลป์ ถนนดินสอ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 กรุงเทพมหานคร 02 622 3225
32 ดีดีโมเดิร์นเฮาส์ 185/116 ซ.ศรีสวัสดิ์ ถ.วัดโพธิ์-บางใหญ่ ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง สุราษฎร์ธานี 0921975978
33 เล็ทสร๊อค เขาใหญ่ 359 หมู่ 11 ตำบลคลองม่วง อำเภอปากช่อง นครราชสีมา 0953758999
34 Huan Ta Waa (เฮือนตะวา) 118 Moo 3 Mae Ram, Maerim, Chiang Mai 50180 เชียงใหม่ 0885654195
35 พลูธยารีสอร์ทแอนด์สปา 12-3 ตลองสวนพลู พระนครศรีอยุธยา 0632464241
36 บ้านทะเลสวย สัตหีบ 52/17 หมู่6 หมู่บ้านแผ่บารมี ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ ชลบุรี 0948232654
37 บ้านสวนไม้ดัดวีระโยธิน รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรือสัตหีบ 2045 หมู่ 1 ถนน ชายทะเล ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20180 ชลบุรี 066-125-3444
38 โรงแรมศุภศิริรีสอร์ท 323 หมู่ 4 ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 0831435475
39 บ้านดินถิ่นวาปี รีสอร์ท เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3 4409 00005 64 6 140 หมู่3 แยกหนองคูม่วง ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม มหาสารคาม 063 764 0009
40 ปายวิลเลจฟฟาร์มโฮมสเตย์ 169 moo 1, mae hee,Pai,Mae hong son แม่ฮ่องสอน 0654422099
41 เชียงดาวโฮสเทล 556 ม.13 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170 เชียงใหม่ 0810322116
42 ฮาสุ แอนด์ ฮัท เกสเฮ้าท์ 1564/1-2 ซ.ทินกร ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ สงขลา 0817661781
43 มิ่งมงคล รีสอร์ท 15/5 หมู่2 ต.แม่น้ำ อ.เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 0988298855
44 ป้าแพร่ง 110,112 Soi Phraeng Sanpasat, Phra Nakorn กรุงเทพมหานคร 0811015827
45 บ้านสวนมีตังค์ รีสอร์ท 36/7 หมู่ 9 ต.แสลง อ.เมือง จ.จันทบุรี จันทบุรี 0861557173
46 ม่อนชาพาเพลิน บ้านหนองหอยใหม่ ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เชียงใหม่ 0801339121
47 โรงแรมภูมณี 122/1 ม.4 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ เชียงใหม่ 0864313564
48 ฮันนี่โฮเทล เชียงแสน 13 ม.8 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย เชียงราย 0909328941
49 เรนนี่ เดอะ พูล สัตหีบ 36/6 หมู่ 9 ต.สัตหีบ อ สัตหีบ จ.ชลบุรี ชลบุรี 0923467447
50 โรงแรมอภิลาภา 140/5 ถ.ราชมรรคา ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เชียงใหม่ 0629299499
51 หมึกซึม รีสอร์ท 1219 ม.2 ต.ดงขุย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 0971626995
52 โรงแรมห้องพักรักกันต์ 413 ม.1 บ.ไผ่งาม ต.หนองไผ่ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ ชัยภูมิ 0910169814
53 โรงเเรมอะเดย์ อินน์ ลำพูน 249/1 ม.10 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน ลำพูน 0907581373
54 วัฏฏะพุทธจตุปริสา 28/4 หมู่ 6 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 บางกระทึก จ.นครปฐม นครปฐม 0891051600
55 สายลมพูลวิลล่า สายลมพูลวิลล่า ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ชลบุรี 098-9597939
56 โซโฮ รูม โฮเตล 27 Thanon Ratchapathanuson Tambon Patong Kathu Phuket ภูเก็ต 0644509459
57 Prachakorn International House 135/71 ศาลายา พุทธมณฑล จ.นครปฐม นครปฐม 0955353944
58 บ้านกรกานต์ รีสอร์ท 24 หมู่ 2 ซอยเกษตร เกาะกูด จ.ตราด 23000 ตราด 0652499665
59 เบตง ไฮแลนด์ (วิทยาลัยการอาชีพเบตง) เลขที่ 2 ถ.วิทยาลัยการอาชีพ ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา ยะลา 0882987506
60 โรงแรมร่มไม้@โฮม 96 หมู่ 1 ต.ท่างาม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000 ปราจีนบุรี 0814420445
61 บ้านสุนทรี 220 ม.6 ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 0922690449
62 ภูแสนดาว บ้านซับศิลาทอง ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา นครราชสีมา 0993238889
63 เคียงใจรีสอร์ท 54/3 หมู่ 1 ต.ช้างใหญ่ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 0983284844
64 นาญา รีสอร์ท 333/3 หมู่ 3 ต.ปึกเตียน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี เพชรบุรี 0926591222
65 จินตคาม โฮมเพลส 199 ม.7 ซ.จินตคาม ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี อุดรธานี 0895699492
66 บูมเมอแรง บังกะโล 522 หมู่ที่3 ตำบลศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จ.กระบี่ กระบี่ 0810969005
67 อารัญญารีสอร์ท เกาะลันตา 780 หมู่ 2 ต.ศาลาด่าน อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ กระบี่ 0864002250
68 แอททะเลดาวรีสอร์ท 252 หมู่ 1 ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จ.สตูล สตูล 0627824429
69 ญาวีร์เฮาส์ 74หมู่12 ตำบลโนนสัง อำเภอโนนสัง จ.หนองบัวลำภู หนองบัวลำภู 0951890194
70 ตลิ่งชัน โฮมสเตย์ 115/7 ม.2 ต.ตลิ่งชัน อ.จะนะ จ.สงขลา สงขลา 0818962470
71 @Arun 137 ถ.วังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กทม. กรุงเทพมหานคร 0804788111
72 บ้านพักแพรวดาว 83/10​ หมู่4​ ต.พลวง​ อ.เขาคิชฌกูฏ​ จ.จันทบุรี จันทบุรี 0868284555
73 สกายโฮม วัดเจดีย์ ไอ้ไข่ 57 ม.9 ต.เสาเภา อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 0891046434
74 บ้านสวนมะลิ พูลวิลล่า สัตหีบ 42/6 ซ.สัตหีบสุขุมวิท 10 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ชลบุรี 0922352363
75 สัตหีบ พูลวิลล่า By pin 36 หมู่ 9 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180 ชลบุรี 085-9217582
76 กิจการอาคารรับรองสัตหีบ กิจการอาคารรับรองสัตหีบ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ชลบุรี 0925566251
77 บ้านสวนพันธณี 196/23 หมู่1 ต.มะขาม อ.มะขาม จ.จันทบุรี จันทบุรี 0922492113
78 ทรี ซิส รีสอร์ท ต.วังไม้ขอน อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย สุโขทัย 0835369569
79 เซฟเฮ้าส์พูลวิลล่าพัทยา 37/1 ม.1 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ชลบุรี 0917799223
80 เดอะ ซิคเนเจอร์ แอท น่าน 353 หมู่ 8 ต.ฝ่ายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน น่าน 0639426269
81 เดอะ วอเตอร์ ทาวเวอร์ รีสอร์ท 145/46 หมู่ 6 ซอย อู่ตะเภา 3 ต.พลา อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ระยอง 0635466525
82 บ้านกลางนาโฮมสเตย์ 122/1 หมู่ 8 ตำบลสถาน อำเภอปัว จังหวัดน่าน น่าน 0916291941
83 ธาดา พลูวิลล่า ปากช่อง 189 ถ ปากช่อง-ซับสนุ่น ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา นครราชสีมา 0924828296
84 ริเวอร์ ไลน์ อิน 89 หมู่ 2 ต.คุ้งกระถิน อ.เมือง จ.ราชบุรี ราชบุรี 0884625843
85 มีเฮพูลวิลล่า 89/7 ม.7 ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ชลบุรี 0888711735
86 ไร่พันดาวแคมป์ 27/7 หมู่ที่ 11 ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เชียงใหม่ 0933130932
87 ฟาร์​มสุข​เรสซิ​เดนซ์​แอนด์​รีสอร์ท​ 167​ ม.10​ ต.กำ​แพ​ง​ อ.ละงู​ จ.สตูล​ สตูล 0835353535
88 บ้านปันสุข รีสอร์ท @นครชัยศรี 44/17 หมู่1 ต.นครชัยศรี อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม นครปฐม 094-3635445
89 โรงแรม ฮิดเด้น การ์เด้น โฮสเทล 11 ถ.วัวลาย ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เชียงใหม่ 0822426424
90 ไผ่สีทอง คลองมหาสวัสดิ์ โฮมสเตย์ 120/5 ม.1 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 นครปฐม 0811915402
91 กู๊ดวิลล์ รีสอร์ท 8/3 หมู่ 1 ต.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง จ.ตราด ตราด 0817329544
92 ปายตะวันรีสอร์ท 65/26 ม.7 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น ขอนแก่น 0816010536
93 ภูผาชาละวัน 92 หมู่ 3 ต.สะเดาะพง อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 0931726171
94 บ้านชวน-มา เขาใหญ่ 218 หมู่ 12 หมูสี ปากช่อง จ.นครราชสีมา นครราชสีมา 090-9153656
95 ไนซ์ บีช บางแสน 108/116 ถ.บางแสนล่าง ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี ชลบุรี 0818161167
96 นามเรคกะ แซงชัวรี่ 59 หมู่ที่ 7 บ้านโฉลกหลำ ต.เกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 0990795256
97 เดอะ สบาย อินน์ 640/35 ถนนกะโรม42 ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 0617932466
98 อินภิรมย์รีสอร์ท บ้านดู่ 411 หมู่ที่ 3 ตำบลปง อำเภอปง จ.พะเยา พะเยา 0619354922
99 ดอยนกรีสอร์ต 343 ม.1ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ เชียงใหม่ 0935469032
100 โฮเทลเมอหลาง 252 หมู่10 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย หนองคาย 0990255511
101 โรงแรมบ้านลูกช้าง 25/89 ม.5 ซ.รักศักดิ์ชมูล 16 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี จันทบุรี 0889141623
102 กอบสุข&เดอะเบสท์ รีสอร์ท 224 หมู่ 10 ต.เสาเภา อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช 80340 นครศรีธรรมราช 0862794628
103 บ้านสวนลิ้นจี่แม่กลองรีสอร์ท 101 หมู่ 1 ต.บางสะแก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 0836522624
104 เขาใหญ่ฟ้าใสรีสอร์ท 999 หมู่ 9 ถนนกุดคล้า-ผ่านศึก ต.พญาเย็น, ปากช่อง จ.นครราชสีมี นครราชสีมา 0948949144
105 บ้านพักหาดน้ำหนาว บ้านพักหาดน้ำหนาว ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ชลบุรี 0631903328
106 2 อาร์รีสอร์ท ภูทับเบิก ภูทับเบิก ต.วังบาล อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 0858248686
107 บ้านพักแพรวดาว อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี จันทบุรี 0893553559
108 ZN mlynek หาดบางเสร่ สัตหีบ H2 75/69 ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250 ชลบุรี 0993380505
109 เดอะ เนเชอรัล การ์เด้นท์ รีสอร์ท 175/3 หมู่8 ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จันทบุรี 22140 จันทบุรี 0867778233
110 ฟูจิเขาค้อ ต.หนองแม่นา อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 0986576042
111 เดอะคิวฟิบตี้โฮเทล 89 ซอยสุขุมวิท 50 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 101100 กรุงเทพมหานคร 0655037099
112 ภูเล พูลวิลล่าแสมสาร ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ชลบุรี 0813733591
113 เขาน้ำนารีสอร์ท(อุทัยธานี) อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี อุทัยธานี 0940676634
114 บ้านหมอกภูผา เขาใหญ่ รีสอร์ท 159 หมู่ที่ 13 บ้านโป่งฉนวน ต.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง นครราชสีมา 0630258835
115 ชายเขาโฮมสเตย์ 26 ม.7 ต.เกาะสำโรง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี กาญจนบุรี 0811935297
116 โรงแรมปาร์คนายสง 42/2 ต.หัวไทร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 0612544439
117 นาว โฮสเทล เบตง 97/1 ถ.จันทโรทัย ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา ยะลา 0836324514
118 Community Isolation Green Orange อ.เมือง จ.ระยอง ระยอง 0988838742​
119 วารีออนเซน 219 ม.8 ต.ศรีบัวบาน อ.เมือง จ.ลำพูน ลำพูน 0986478235
120 บ้านปั้นคำ บ้านเพ ระยอง 29/9 หมู่ 6 ต.เพ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21160 ระยอง 0631970328
121 ซันวิว เพลส พัทยา 293/29 ม.10 ต.หนองปรือ- อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 ชลบุรี 065 5536 456
122 คิน เฮาส์ 61/16 The lush ม.7 บ.สระน้ำใส ต.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง นครราชสีมา 0863153940
123 โรงแรมแกรนด์วนา 208/4 ถ.บรมอาสน์ ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 0644317791
124 ไพรเพ็ชรรีสอร์ท 59 หมู่1 ต.สองพี่น้อง อ.แก่งกระจาน เพชรบุรี 0951712908
125 P Boutique Hotel เมืองปากเซ แขวงจำปาสัก สปป.ลาว 020-54049977
126 ริมธารเดอะแคมป์ปิ้งรีสอร์ท 11/20 หมู่ 2 ตำบล อัยเยอร์เวง อำเภอ เบตง ยะลา 0807093891
127 เชิงเขา รีสอร์ท 4/13 หมู่ 2 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง ยะลา 0986711825
128 พิกุลแก้ว โฮเทล 9 ถนน แปดวา ต.ท่าอิฐ อ.เมือง อุตรดิตถ์ 055411221
129 ที่พักพัทยา TravelFriendly.com 6/47 หมู่ 6 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง ชลบุรี 0817628057
130 เดอะ โมเดิร์น พูล วิลล่า 100/783 ซอยหมู่บ้านบ่อฝ้าย ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 0981658499
131 บ้านพักไร่สตรอเบอร์รี่ภูทับเบิก 43 หมู่8 ต.บ้านเนิน อ.หล่มเก่า เพชรบูรณ์ 0800298381
132 แพทขั้นเทพรีสอร์ท 124 หมู่ 3 บ้านหนองย่าโยน ต.สงเปลือย อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ 46160 กาฬสินธุ์ 0655793732
133 ปลายตะวัน โฮมสเตย์ 7/2 ม.9 ต.หนองชิ่ม อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี 22130 จันทบุรี 0914365894
134 เขื่อนสิรินธรพลูวิลล่า 229 หมู่ 2 ต.ฝางคำ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี อุบลราชธานี 062-4983878
135 ชีวิวรีสอร์ท 297 หมู่ 11 ตำบลเกิ้ง อำเภอเมือง จ.มหาสารคาม มหาสารคาม 0821074223
136 วิลล่ามหาพรหมน่าน 10/2 ถ.มหาพรหม ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน น่าน 0866792213
137 อ่าวน้อย ซีวิว 202/3 ม.2 ต. อ่าวน้อย อ. เมือง จ ประจวบคีรีขันธ์ 77000 ประจวบคีรีขันธ์ 0814016001
138 ซี ไทมส์ แอด ปราน รีสอร์ท เลขที่ 3 หมู่ 9 ต.สามร้อยยอด อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120 ประจวบคีรีขันธ์ 0813146616
139 กิจการห้องพัก กฝร. 2041 หมู่ 1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี 20180 ชลบุรี 0809561457
140 ณิฏา พูลวิลล่า 42/7 ม.4 ต.ทอนหงส์ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 0879982304
141 มี ยางนา รีสอร์ท 18/37 ถนนหนองบัว ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง ระยอง 0818899475
142 ธาราไลฟ์ 191 ม.5 ต.อ่างหิน อ.ปากท่อ ราชบุรี 0824522991
143 บ้านไร่วรรณ์ วาลย์ รีสอร์ท 282 หมู่บ้านท่ากระดาน ซ 12 ต.ท่ากระดาน อ. ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี 0954289897
144 ณัฐวรา แมนชั่น 10/179 (หมู่บ้านจอมทอง) ซ.5/3 ถ.ขวาง ต.วิชิต อ.เมือง ภูเก็ต 0898731209
145 ไอส์แลนด์ไดว์ฟคลับโฮเทล 9/5 ม.1 ต.เกาะเต่า อ.เกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี 0622351559
146 highlife เขาค้อ เพชรบูรณ์ 0816746519
147 แสงนา เฮอริเทจ 168 หมู่ 11 ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ ลำพูน 0840476781
148 ณัฐชา วิลเลจ 307 ม.9 ต.ไผ่ อ.รัตบุรี สุรินทร์ 0926953229
149 ปณิสราพูลวิลล่า รีสอร์ทหัวหิน 39/1329 หัวหิน 102 อำเภอ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 0943962549
150 แกรนด์รดารีสอร์ท แอนด์ สปา 207 หมู่ที่ 3 ตำบลเขาย่า อำเภอศรีบรรพต พัทลุง 06-5394-2326
151 ณเอก 89 อ.แม่ออน เชียงใหม่ 0929836666
152 ปริญดาการ์เด้นท์รีสอร์ท เชียงใหม่ 236 หมู่ 12 ต.สบเตี๊ย จอมทอง เชียงใหม่ 0918254877
153 บ้านคอระฆัง 160 ถ.อรุณอัมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กทม10700 กรุงเทพมหานคร 0816894646
154 โรงแรมหมาสยาม 261/10 ถนนราษฎร์อุทิศ ต.ในเมือง อ.เมือง พิษณุโลก 0855422402
155 เดอะเฟิร์ส เทพา รีสอร์ท 261/3 ม.7 บ้านป่าโยง ต.เทพา อ.เทพา จ.สงขลา 90150 สงขลา 0620589009
156 โรงแรม โดม รีสอร์ท 98 ถ.กะตะ ต.กะรน อ.เมือง ภูเก็ต 0937923535
157 พีโฟร์ชิลลิ่ง 482 ม.16 ต.วังบาล อ.หล่มเก่า เพชรบูรณ์ 0884276184
158 ธีระเฮ้าส์ 9/1 Patak Road Soi 14, Karon, Muang ภูเก็ต 0899520444
159 ประตูเชียงใหม่เฮาส์ 4 ถนนราชภาคินัย ต.พระสิงห์ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 0956902587
160 สวนฮักดอยอินท์ 21/3 หมู่ 6 หมู่บ้านแม่แอบ ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง เชียงใหม่ 0808613521
161 โอลิมปัสแคมป์ปิ้ง เชียงของ 82 หมู่ 8 ต.สถาน อ.เชียงของ จ.เชียงราย เชียงราย 0946349636
162 คลองสวนพลูรีสอร์ท 99/11 หมู่ 4 ตำบล คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 0927892395
163 มูลริเวอร์ รีสอร์ท บุรีรัมย์ 194 ม.9 ต.นิคม อ.สตึก บุรีรัมย์ 0936154664
164 โรงแรมมานอนกัน 413 ขอนแก่น ขอนแก่น 0804199888
165 บ้านมะละกอรีสอร์ท 413 ขอนแก่น ขอนแก่น 0804199888
166 บ้านดงแคมป์ แอนด์ รีสอร์ท 567 ม.1 ซ.บ้านดง-สาริกา42 ต.สาริกา อ.เมือง นครนายก 0868860008
167 เสม็ด ลักกี้ รีสอร์ท 8/8 ม.4 ต.เพ อ.เมือง จ.ระยอง 21160 ระยอง 0817552964
168 ไผ่หวาน รีสอร์ท เลขที่ 377 ม.4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140 ระยอง 092 912 2968
169 โรงแรมพงพนาวิลลล่ารีสอร์ท 38 ม.21 ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160 อุบลราชธานี 0804859085
170 ไร่เจอชัย ทุ่งกังหันลม ทุ่งกังหันลม เขาค้อ เพชรบูรณ์ 0882500323
171 นาระ เมาเท่น เขาใหญ่ 111/2 ตำบลหมู่สี อำเภอปากช่อง นครราชสีมา 0618539999
172 แปด วัลเล่ย์ เขาใหญ่ พูลวิลล่า 3052 ตำบลหมู่สี อำเภอปากช่อง นครราชสีมา 0868328888
173 ซีฮิลล์ บูติก เรสซิเดนซ์ 128 หมู่ 1 ตำบลบางเสร่, ชลบุรี, ชลบุรี, 20250 ชลบุรี Sea hill hotel
174 เฮาส์ ออฟ แมชชีน 20/2 ซ.แพร่างสรรพศาสตร์ เขตพระนคร กทม 10200 กรุงเทพมหานคร 0994646463
175 ไม้เงินไม้ทอง รีสอร์ท 258 หมู่ 7 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก สระบุรี 0944058392
176 ศิริลักษณ์ เรสสิเดนส์ 33 ถ.ศิริมังคลาจารย์ ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ 081-681-3188
Sunday, 14 November 2021 03:40

คำรับรอง