iProgramYou - บทความน่ารู้ โปรแกรม ระบบคอมพิวเตอร์
คลังความรู้

คลังความรู้ (1)

 

แนะนำการนำลิงค์ของเว็บไซต์ หรือ เว็บแอพพลิเคชั่น มาไว้หน้าจอมือถือ ให้เหมือนไอคอนของแอพพลิเคชั่น (icon application) มีขั้นตอนที่สามารถทำได้ง่าย ๆ เพียงไม่กี่ขั้นตอน ดังนี้