ระบบบริหารงานการจองห้องพัก รีสอร์ท และโรงแรม  (Easy-Hotel) คือ ระบบบริหารจัดการข้อมูลลูกค้าจองห้องพัก หรือเข้าใช้ห้องแบบ Real-time Online แจก account ให้ใช้งานฟรีสำหรับสถานประกอบการธุรกิจขนาดเล็ก [มีห้องพักไม่เกิน 4 ห้อง]

วัตถุประสงค์การพัฒนาระบบบริหารงานการจองห้องพัก รีสอร์ทและโรงแรม(Easy-Hotel)

1. เพื่อช่วยเหลือให้สถานประกอบการธุรกิจขนาดเล็ก [มีห้องพักไม่เกิน 4 ห้อง] ได้มีระบบบริหารงานที่พัก รีสอร์ท หรือโรงแรมไว้ใช้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ

2. เพื่อสนับสนุนเจ้าของธุรกิจที่พักขนาดเล็ก ให้สามารถนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในงานธุรกิจได้ทัดเทียมกับธุรกิจขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่ที่มีต้นทุน และโอกาสที่ดีกว่าในการจัดซื้อระบบบริหารจัดการที่มีราคาสูง

คุณสมบัติเฉพาะของระบบบริหารงานการจองห้องพัก รีสอร์ท และโรงแรม(Easy-Hotel)

1. ระบบ Easy-Hotel [Easy Hotel System] เป็น Web application ทำงานผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ ทุกเวลา แบบ Real-time online

2. ออกแบบให้แสดงผลตามประเภทอุปกรณ์ที่แตกต่างกัน [Responsive Design]

3. เจ้าของสถานประกอบการสามารถเพิ่มห้องพักได้เองตามสิทธิที่ได้รับในระบบ Easy-Hotel

4. มี Dashboard รวบรวมผลสรุป และ สร้างกราฟแสดงผล และ เปรียบเทียบข้อมูลข้อมูลที่สำคัญ เช่น เปรียบเทียบยอดจำนวนผู้เข้าพักในรอบ 3 เดือน ,เปรียบเทียบผู้เข้าพักที่ walk-in ,การ booking หรือ มาจาก Social Network

5. สั่งพิมพ์รายงานจำนวนผู้เข้าพักตามห้วงเวลา และผลสรุปรายรับค่าห้องพัก และการซื้อการบริการเพิ่มเช่น เตียงเสริม และรายการปรับค่าอุปกรณ์เสียหาย

6. การทำรายการบนหน้าปฏิทินจองห้องพัก ทำงานได้ง่าย โดยวิธีการลากแล้วปล่อย [Drag & Drop] วิธีการเคลื่อนย้าย [Move] หรือ ขยาย และย่นระยะเวลาปฏิบัติ [Resize] เพื่อให้เปลี่ยนแปลงรายการได้ทันที จึงรวดเร็ว และสะดวกสำหรับผุ้ใช้งาน

7. ระบบจะเก็บข้อมูลลูกค้าที่เข้าพักในห้องพักย้อนหลังให้ผู้ขอใช้งานระบบอย่างน้อยเป็น จำนวน 1 ปี หรือ ตามวาระอันควรที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและจัดการข้อมูลของผู้ขอใช้งานระบบ

อุปกรณ์ และซอฟต์แวร์ที่สนับสนุนการทำงานของระบบ(Easy-Hotel)

1. แสดงผลได้ดีสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่สามารถประมวลผลเว็บไซต์ และเชื่อมต่อระบบเครือข่ายได้

2. แสดงผลได้ดีสำหรับอุปกรณ์มือถือเคลื่อนที่ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows mobile , IOS หรือ Android

3. รองรับการแสดงผลได้ดี ที่หน้าจออุปกรณ์ความละเอียดตั้งแต่ 360x640 พิกเซล ขึ้นไป

4. รองรับการแสดงผลได้ดีสำหรับเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) แนะนำ Chrome , Firefox , SafariMicrosoft Edge

 

1. คลิ๊กดูบางส่วนของ สถานประกอบการที่ขอใช้งานระบบ มากกว่า 100 แห่ง ทั้งในและนอกประเทศ เนื่องจากเป็นโปรแกรมฟรี ไม่ต้องเสียค่าติดตั้ง ไม่ต้องลงทุนซื้ออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ระบบ (Hardware) หรือซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Software)

2. เมื่อได้รับการอนุมัติให้ใช้งานระบบแล้ว ผู้ขอใช้งานจะสามารถเปิดระบบใช้งานได้เลยในเวลาไม่เกิน 10 นาที เนื่องจากระบบถูกออกแบบมาเพื่อพร้อมให้ใช้งานตลอดเวลาโดยผู้ใช้ไม่ต้องจัดหาเซิร์ฟเวอร์(Server)เอง หรือลงโปรแกรมใด ๆ เพิ่มเติมอีก

ข้อตกลง & เงื่อนไขการขอใช้ระบบงาน Click ตรงนี้เพื่อขอใช้งานระบบ